Spolupráca medzinárodne uznávaných
dizajnérov so spoločnosťou Roca

Dizajnové centrum Roca spolupracuje pri vývoji svojich produktov s medzinárodne uznávanými dizajnérmi.