KULTÚRA INOVÁCIA

Inovácia založená na skúsenostiach má korene v DNA spoločnosti Roca. Inovácia, ktorú koordinuje Global Innovation Hub v Barcelone, je prierezovou funkciou v rámci celej skupiny s rozsahom, ktorý pokrýva produkty, procesy a podnikanie.

Global Innovation Hub podporuje túto kultúru inovácií v celej spoločnosti a zaisťuje, že návrhy Roca predvídajú potreby planéty, v ktorej žijeme, spoločnosti, ktorej sme súčasťou, a ľudí, ktorí nakoniec používajú naše produkty.

Vedúce postavenie skupiny v technológii, výrobe a marketingu kompletných kúpeľňových riešení je riadené:

KOMPETENČNÉ CENTRÁ, KTORÉ VEDÚ TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ VO SVOJICH OBLASTIACH

DIZAJNOVÉ CENTRÁ ROCA A FIREMNÝ MARKETING SPOLUPRACUJÚCI S EXTERNÝMI KREATÍVAMI

ROCA GROUP VENTURES IDENTIFIKUJE A INVESTUJE DO ZAČÍNAJÚCICH PRODUKTOV A SLUŽIEB

ROCA GALÉRIA AKO PLATFORMY PRE DIALÓG A VÝMENU ZNALOSTÍ

DIGITÁLNE TRANSFORMAČNÉ TÍMY, KTORÉ POSKYTUJÚ NOVÉ PROCESNÉ A OBCHODNÉ RIEŠENIA

ODDELENIE UDRŽATEĽNOSTI PODPORUJE A RIADI RUŠIVÉ MYSLENIE