Inovácia

Na inovácie sadíme všade - od počiatočného vývoja výrobku po jeho výrobu, logistiku a distribúciu

Jedným z východísk spoločnosti Roca je presvedčenie, že technologické inovácie sú nevyhnutým prvkom na dosiahnutie progresívneho vývoja a neustáleho zlepšovania v akejkoľvek činnosti. Z tohto dôvodu využíva najmodernejšie technológie vo všetkých svojich dcérskych spoločnostiach a všetkých fázach procesu výroby.

Spoločnosť Roca vsádza na inovácie v rámci celého procesu, od konceptu výrobku až po výrobu, logistiku a distribúciu. Technologická vyspelosť sa rozširuje do všetkých našich tovární po celom svete, čo uľahčuje vytváranie synergií a zabezpečenie najvyššej kvality naprieč celým výrobným procesom. Na základe bohatých skúseností získaných zo všetkých našich výrobných centier, oddelenie technológií zameriava svoje úsilie na pokračovanie v zlepšovaní celého procesu vývoja a výroby nových výrobkov, s cieľom udržať našu vedúcu pozíciu v rámci priemyselnej a technologickej kapacity.

Neustále technologické inovácie spoločnosti Roca majú jediný cieľ: poskytnúť našim zákazníkom najlepšie možné služby. Z tohto dôvodu oddelenia výskumu, vývoja a inovácie analyzujú potreby a vkus spoločnosti, aby bolo možné adaptovať výrobky spoločnosti novým podmienkam na trhu. Tento proces adaptácie sa nevykonáva len na báze princípov estetiky a modernosti, ale vykonáva sa aj s cieľom zlepšenia kvality života ľudí.

Roca Innovation Lab je dynamický tím konceptuálnych dizajnérov s multidisciplinárnymi a medzinárodnými skúsenosťami, zameraný na dodávanie inovatívnych návrhov výrobkov, ktoré idú ďalej než prostý formálny dizajn

Tím je súčasťou centra Roca Design Center, aj keď pracuje z iného miesta, s inými postupmi a nástrojmi, ktoré im umožňujú pozrieť sa na ich výzvy z alternatívnych perspektív. Ich úlohou je hľadanie riešení pre existujúce situácie v kúpeľňových priestoroch, na ktoré súčasné výrobky z nášho katalógu neposkytujú vhodnú odpoveď.

Tento výskum nových riešení sa inšpiruje aktuálnymi potrebami našich používateľov, ale tiež znameniami naznačujúcimi parametre, ktoré budú formovať našu spoločnosť v najbližších rokoch.

Aspekty, ako udržateľnosť, starnutie populácie, nové životné štýly a vo všeobecnosti akýkoľvek makrotrend, ktorý má vplyv na našu spoločnosť, ich príbytky a čokoľvek, čo by mohlo mať vplyv na ich potreby týkajúce sa kúpeľňových priestorov, je vždy prítomné v práci laboratória Roca Innovation Lab.

Okrem navrhovania koncepčných riešení kúpeľňových výrobkov, Innovation Lab organizuje medzirezortné pracovné stretnutia, ktoré podporujú vývoj inovatívnych výrobkov a poskytujú podporu ďalším iniciatívam v rámci firmy, kde menej konvenčné názory môžu pridať hodnotu prijatým rozhodnutiam.

Poslaním laboratória Roca Innovation Lab je, aby výrobky Roca obsahovali odlišujúce vlastnosti, z ktorých sa stanú jasné výhody pre našich zákazníkov, ako aj dobré obchodné príležitosti pre našu spoločnosť. RIL je záväzkom do budúcnosti udržateľnej a dlhodobo pôsobiacej spoločnosti v globálnom, meniacom sa prostredí s problémami, ktoré sú každým dňom náročnejšie.