Výrobné procesy

Inovácia a trvalá udržateľnosť 
v našich výrobných závodoch 

V kombinácii s vysoko kvalitným materiálom a precíznymi technologickými postupmi s dôrazom na ekológiu a maximálnu bezpečnosť vytvárame moderný produkt ohľaduplný k prírode a zdraviu jeho užívateľov. 

SANITÁRNA KERAMIKA

VODOVODNÉ BATÉRIE

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

AKRYL

LIATINA

OCEĽ