V spoločnosti Roca poznáme hodnotu zdrojov, s ktorými pracujeme. Z tohto dôvodu vyvíjame udržateľné technológie a produkty, ktoré nám umožňujú šetriť vodou a energiou v našich každodenných rutinách. V rovnakom duchu podporujeme iniciatívy solidarity, ako je nadácia We Are Water Foundation, s cieľom prispieť k riešeniu problémov vyplývajúcich z nedostatku vody a hygieny vo svete.

Nadácia We Are Water Foundation

Nadácia "We Are Water Foundation" bola založená spoločnosťou Roca v roku 2010 s cieľom prispieť k riešeniu problémov vyplývajúcich z nedostatku vody a hygieny vo svete.

Udržateľné Technológie

Snaha o ochranu životného prostredia nás viedla k vývoju riešení na úsporu vody a energie.

Udržateľné Výrobné Procesy

Snahou projektu Eco-Roca alebo Zero Waste je dosiahnuť účinnejšie a čistejšie výrobné procesy, ktoré prispievajú k starostlivosti o životné prostredie.

Politika Kvality A Životného Prostredia

V spoločnosti Roca je spojenie udržateľných opatrení do všetkých našich procesov jednou z našich základných hodnôt.