2010 |

Wallpaper* Design Awards

Porota pre ocenenia Design Awards udeľované magazínom Wallpaper* ocenila galériu Roca Barcelona Gallery počas jej inauguračného roku.

Získané ocenenia

FIAP – Festival Iberoamericano de la Publicidad

Audiovizuálne produkcie galérie Roca Barcelona Gallery boli ocenené v rámci reklamného festivalu, ktorý sa koná v Argentíne.

IALD – International Lighting Design Awards

Osvetleniu v rámci galérie Roca Barcelona Gallery bola udelená cena v rámci ocenení International Association of Lighting Designers so sídlom Chicagu.

PIAF – Prague International Advertising Festival

Galéria Roca Barcelona Gallery získala cenu na festivale Czech Advertising Festival.

Cannes Lions – International Festival of Creativity

Galéria Roca Barcelona Gallery pridala strieborného leva k zlatému, ktorého tiež získala v kategórii dizajn.