2011 | Best Font Design

ADCV Award

Cena za dizajn písma, ktoré bolo vytvorené pre spoločnosť Roca a je použité v jeho logu.

Získané ocenenia

Architectural Record

Architectural Record, popredná publikácia z prostredia architektúry podporovaná renomovaným vydavateľstvom McGraw Hill, ocenila vlajkovú budovu našej spoločnosti v Barcelone.

Xaver – The Swiss Live Communication Awards

Stánok spoločnosti Roca bol v rámci veľtrhu 100% Design London ocenený švajčiarskou cenou za komunikáciu Xaver.

EMAS – Eco Management and Audit Scheme Award

Obkladové krytiny Roca boli ocenené za ich udržateľný systém riadenia.

Delta Industrial Design Awards

Asociácia priemyselného dizajnu adi-fad udelila produktu W+W cenu za jeho inovatívny dizajn.