Táto kolekcia je umeleckou výzvou, v ktorej sa snúbi vrelosť a kľud za vzniku úplne jedinečného výrazu. Je inšpirovaný na jednej strane rovnováhou a na druhej strane odlišnosťou jej geometrických tvarov.