Medzinárodné dizajnové súťaže

Dizajn, inovácia a kreativita sú jedny z hlavných každodenných činností spoločnosti Roca. Podporujeme a zviditeľňujeme mladých talentov a študentov v oblasti architektúry a designu. Akcia zahŕňa dve medzinárodné dizajnové súťaže s účastníkmi z piatich kontinentov, a ako uvádza organizácia SDGs (Ciele trvalo udržateľného rozvoja) poskytuje veľmi odlišnú víziu budúcnosti kúpeľňového priestoru a prepojenie s najdôležitejšími výzvami dneška.