Galérie Roca

V roku 2010 spoločnosť vytvorila projekt Roca Gallery na účely stretnutia a vedenia otvoreného dialógu s cieľom spojiť rovnako naladených dizajnérov, architektov a návrahárov interiérov z celého sveta.

Tento cieľ bol vyjadrený prostredníctvom prominentných budov v mestách, ako je Londýn, Šanghaj, Peking, Barcelona, Madrid a Lisabon. V týchto priestoroch otvorených širokej verejnosti sa konajú výstavy, diskusie, prezentácie a ďalšie akcie, ktoré spolu s ukážkou najnovších inovácií Roca sprostredkovávajú podstatu a hodnotu značky.

Jeho online platforma rozširuje víziu projektu a stáva sa virtuálnym priestorom, ktorý ponúka články o súčasných trendoch a budúcich výzvach. V spolupráci s viac ako 160 medzinárodnými profesionálmi, rocagallery.com kladie za cieľ byť priestorom, v ktorom sa možno učiť, vytvárať si názory a zdieľať znalosti o architektúre, dizajne, inováciách a udržateľnosti.